Debatt I en ny rapport om hur stadskärnorna utvecklats på över 60 orter. Norrköping följer Rikssnittet i total omsättning för stadskärnan 2016-2017 ökade med 2,4 procent. Den förhållandevis starka utvecklingen drivs till stor del av en god utveckling i Övrig kommersiell service som ökade med 5,4 procent . Befintliga verksamheter inom Café & restaurang frodas och verkar må bra. De står för den största procentuella utvecklingen på hela 6,3 procent.

Detaljhandeln ökade med 1 procent och Övrig kommersiell service ökade med 5,4 %. Omsättningen i detaljhandeln år 2017 var drygt 2 miljarder kronor och omsättningen i kommersiell service var knappt 1 miljard kronor. Norrköping stadskärna har över 400 köpställen/butiker. ”Men…Norrköping verkar ha tappat antalet köpställen sedan 2016, emellertid har omsättningen samtidigt ökat med över 70 miljoner", skriver vi i rapporten.

Rapporten visar att dagligvaruhandeln i stadskärnan under en längre tid stabiliserats på ca 13-14 procent av den kommunövergripande omsättningen, avseende dagligvaruhandel. Sett till en femårsperiod har, enligt rapporten, den totala omsättningen i Norrköpings stadskärna ökat med över 300 miljoner kronor.

Vi ser fram emot fortsatt arbete med att utveckla stadskärnan. Fastighetsägare, andra näringsidkare, tjänstemän och politiker behöver förhålla sig till förändringar i konsumtionssätt och konsumtionsmönster. Trender visar att e-handeln tar andelar snabbare än den fysiska handeln, och verksamheter som har ärendestyrd efterfrågan klarar sig bäst i city. Besök i centrum är kopplad till bekvämlighet men främst till mat. Små unika butiker som attraherar lust att spontanhandla kan vara ett viktigt komplement till turistnäringen. Kvällsekonomin växer sig starkare. Det gör att det blir än viktigare med attraktiva stadskärnor där folk vill vistas. Stad står idag för upplevelse, mat och rekreation.

Att koppla handeln till stadens evenemang, blir allt mer betydelsefullt. Upplevelsebaserad konsumtion är ett nytt sätt att handla. Utvecklingen går mot att shopping är ett nöje. Begreppet ”Snygg trygg och säker” är också viktigt att värna i det urbana. I Stenstaden Norrköping kan kvarteren, vattnet & parkerna ge än mer identitet åt den sköna stadsupplevelsen tillsammans.