Debatt Det finns tyvärr allt för mycket av slavliknande villkor för utstationerad arbetskraft och migrantarbetare fortfarande. Den nya lagstiftningen är dock en bit på vägen, men det behövs också krafttag från Skatteverket och Arbetsmiljöverket för att få bukt med de värsta slavarbetsgivarna.

Den förra moderatledda regeringen fattade flera beslut som försämrade möjligheterna till att upprätthålla hyfsade löner och någorlunda anställningsvillkor. Lex Laval, fråntog facken möjligheter att få till avtal för utländska företag, så att de inte konkurrerade med inhemska företag och dess anställda. Den socialdemokratiska regeringen tog bort Lex Laval första juni 2017, vilket på nytt ger facken möjlighet att teckna kollektivavtal och säkerställa lika villkor för den utländska som den inhemska arbetskraften.

Flera utmaningar kvarstår när det gäller villkoren på den svenska arbetsmarknaden. Vi har nått en bit på vägen med förbättringar kring offentliga upphandlingar och facken har fått mer verktyg för att upprätthålla den svenska modellen. Möjligheterna är stora, men dessa kräver politiska beslut, en socialdemokratisk valseger är garanten för en fortsatt utveckling av den svenska modellen.