Debatt Hederskulturerna skapar problem i vårat land. Ingen tycks ha någon lösning på problemet. Att de två feministerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Gudrun Schyman (FI) nu avgår samt att Jämställdhetsmyndigheten läggs ned kommer förhoppningsvis medföra att en mer öppen och klarsynt jämställdhetspolitik kommer till tals. Det blir intressant att se hur den kommande regeringen agerar om den blir beroende av SD. Kommer denna politik i sådana fall göra något för att lösa problemet med hederskulturerna i Sverige? Svaret är tyvärr nekande. SD föreslår samhälleliga markeringar. Invandrarna ska på ett tydligt sätt informeras om vilka regler som gäller i Sverige och följer de inte dessa väntar hårda tag från samhällets sida. Detta är SD: s agenda men dessa markeringar löser inga problem. Att öppna för kulturen är mitt förslag. Att låta människor av alla de slag uttrycka sig i musik, bildkonst, teater etc. skulle nog kunna få många att lyfta sig över det kulturella förtrycket.