Folkbladet debatt De nya Moderaterna har under de senaste 12 åren gjort en fantastisk resa, drivit på och utvecklat politiken. Även om vi idag är ett oppositionsparti så är det viktigt att hålla fast vid samverkan och vid den svenska modellen. Sveriges tredje största parti SD växer just på grund av att inga andra partier vågar lyfta den tabubelagda frågan om nackdelar, risker och kostnader för Sveriges generösa invandringspolitik. Ska vi vara ett parti i nuet och för framtiden så behöver vissa delar av politiken ständigt omprövas och eventuellt förändras. Anders Bergström vid tankesmedjan Fores skriver att alla forskare redan vet att invandringen till Sverige inte är lönsam och kostade 2013 mellan 50 och 80 miljarder, utöver Migrationsverkets kostnader. Nationalekonomen Tino Sanandaji skriver att problemet inte är att svensk forskning är korrumperad, utan att media och politikerna har varit korrupta i sin rapportering av forskningsläget. Akademins svek har bestått i att vara tysta och låta osanningar dominera mot bättre vetande. Vi har nu en prognos för 2015 på ca 100 000 asylsökande och till detta kommer ungefär lika många anhöriginvandrare. Under mandat perioden totalt ytterligare cirka 400 000. Fördelarna är den höga utbildningsnivån på invandrare från "Irak-Syrien" och att vi visar humanitet. Nackdelarna är kostnaderna, och säkerhetsriskerna med IS och annan terrorverksamhet. Hur bör vi då agera för att både klara av att ta emot flyktingar och samtidigt klara våra kostnader och kvalitet inom välfärden? För nu bör vi fokusera på flyktingar som flyr för sina liv och godkänna anhöriginvandring endast till de som har egen försörjning och bostad. Rent juridiskt är det ju också så att människor utan identitetshandlingar inte ska vara i Sverige utan skickas tillbaka. Man kan tycka vad man vill om det, men frågan är om vi skall upprätthålla den migrationspolitik vi har bestämt?

I alla sammanhang där folk idag träffas: fikarum, fester, idrott, på stan och runt middagsborden diskuteras denna fråga. Moderaterna och Socialdemokraterna måste snabbt enas om en förändrad migrationspolitik för att hindra att SD blir största parti 2018.