Att moderaternas och socialdemokraternas grundläggande ideologier går helt isär visar sig klart när man läser insändare skriven av Norrköpingsmoderaten Stefan Hagfeldt. I årets valrörelse kommer det gälla om vi vill värna den svenska modellen och utveckla välfärden. Den gemensamma välfärden finansieras av våra gemensamma skattemedel. Stefan Hagfeldt glömmer att nämna att när skatteintäkterna minskar så försvagas välfärden. Det finns sedan tidigare bevis på att när borgarna styrde och då sänkte skatten så ökade arbetslösheten. Klyftorna mellan de som tjänar mest och minst ökade.

Att LO avsätter pengar i valrörelsen till Socialdemokraterna beror på att det är en socialdemokratisk politik som gynnar oss välfärdsarbetare bäst. Sedan är det ju så att Svenskt Näringsliv avsätter pengar till den borgerliga sidan under valrörelsen. Då kan man undra vad skillnaden är?

Den fackliga organisationens huvuduppgift är att bevaka sina medlemmars intresse. Då är det ju inte så konstigt att LO vill ha en S-ledd regering efter den 9 september.

Moderaterna vill försämra anställningstryggheten, lagstifta om sänkt lön, sänka A-kassan och utförsäkra den som varit sjuk länge. Detta kommer inte gynna oss arbetare.

Jag vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden och att löner görs upp mellan de gemensamma parterna, alltså fack och arbetsgivare.

Sedan vad gäller LAS så måste "allmän visstid" avskaffas som idag skapar allt för många otrygga och osäkra anställningar.

Sist men inte minst så anser jag att våra gemensamma skattemedel ska gå till vad de är avsedda till. Det måste bli ett stopp på vinster i välfärden så att det finns möjlighet att bemanna upp tillräckligt inom vård och skola.