Widar Samtidigt med mötet med talman Andreas Norlén i går eftermiddag publicerade Ulf Kristersson ett slags regeringsförklaring på DN Debatt. I artikeln på DN Debatt slog Kristersson även fast att Socialdemokraterna avvisat den sorts blocköverskridande samarbete som överenskommelser mellan S och en alliansregering skulle innebära. Något sådant samarbete har i verkliga livet aldrig varit aktuellt för någon av de inblandade.

Socialdemokraterna har inte helt kastat in handduken. Innan de gör något mer vill de svart på vitt se om Ulf Kristersson har vad som krävs för att mobilisera den vid tidigare voteringar blottlagda majoriteten 205 röster mot 144 till sin fördel vid en statsministeromröstning. Om inte så är det Stefan Löfven som får nästa chans som regeringssonderingsman. I den positionen är det S som ställer frågor och andra som svarar. Vilket är en position som S är betydligt mer bekväm med än den nuvarande.

Hela upplägget med S har således varit ägnat att bygga under Annie Lööfs och Jan Björklunds starka krav på att ett sådant blocköverskridande samarbete skulle vara högt prioriterat.

På en pressträff i riksdagen efter talmansträffen meddelade Ulf Kristersson att han nu går vidare i sitt sonderingsarbete. Vilket i klartext innebär att han nu vänder sig till Jimmie Åkesson för att utröna hur han ställer sig till att tolerera en regering som leds av Ulf Kristersson. Svårare än så är det inte. Politik och mandatmatematik behöver mötas om det ska bli något. I DN artikeln drar moderatledaren upp politikens riktlinjer samtidigt som han avstår från gängse aldrigretorik visavi SD.

Den viktigaste sonderingen för Ulf Kristersson är emellertid med Centerpartiet. Kan Annie Lööf överväga att låta partiets 31 mandat rösta nej till Kristersson så har nejsidan majoritet. Sannolikt är centersonderingen redan genomförd. Kristersson hade inte haft någon anledning att vare sig skriva på DN Debatt eller att vilja sondera ytterligare en vecka om Annie Lööf redan nu stängt dörren för att släppa fram honom.

I sin DN artikel talar Kristersson om att "bilda en regering som bygger på Alliansens värderingar och konkreta politiska förslag." Så blir det säkert. Men för Lööfs och Åkessons bästa så blir det en regering utan alliansen.