Debatt Vi läser att Reidar Svedahl, med huvudansvar för hållbart byggande och miljövänliga resor, ska flyga iväg med skattebetalarnas plånbok och göra reklam för en privat aktörs vinstintressen i Marviken. Följer någon ansvarfull person med och håller i plånboken? Enligt kommunens översiktsplaner ska staden förtätas försiktigt och växa inifrån och utåt. Detta för att vi ska få ett fungerande samhälle utan långa resor. Vi har nämligen en klimatkris och ett segregerat samhälle som vi måste kämpa emot. Känner inte våra politiker till detta så bör de bytas ut!

Till Arkösund går hyfsat bra bussförbindelser, men ska exploatören bekosta busslinje till Marviken? Hur tänker kommunen? Dessutom har nyligen vindkraftsplaner stoppats i Marviken på grund av mycket känslig natur och strandskydd. Adventsstakarna på gamla pannhuset vid Holmenområdet är kul Reidar. Och tomteluvan på spårvagnen. Men nu räcker det verkligen med jippon!