Debatt I slutet av januari släppte Nordea sin konjunkturrapport. Prognosen för bostadsbyggandet är en halvering till 2020 jämfört med rekordåret 2017. Ett minskat bostadsbyggande är negativt, inte bara mot bakgrund av den akuta bostadsbristen. Det kommer också att få konsekvenser för hela den svenska ekonomin, eftersom skuldtyngda hushåll blir försiktiga och drar ner på sin konsumtion.

TMF Trähus är en branschorganisation som samlar cirka 700 företag med över 30 000 anställda. Våra företag konstaterar att hela 5 000 arbetstillfällen kommer att gå förlorade om Nordeas prognos blir verklighet. De flesta av dessa jobb finns på landsbygden. De senaste årens bostadspolitik har lett till att de som behöver en bostad inte kan efterfråga det som byggs. Lägre efterfrågan leder till minskat bostadsbyggande, vilket håller uppe priserna och låser bostadsmarknaden. Utvecklingen rimmar illa med Löfvens regeringsförklaring, där det står att bostadsbyggandet måste bli snabbare, billigare och mer hållbart, bland annat genom ökat bostadsbyggande i trä. Det är avgörande att den här ambitionen går från att vara fina ord till verkliga reformer. Vi vill se en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse som leder till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men för att minska bostadsbristen och undvika tusentals förlorade jobb behöver regeringen redan nu fatta beslut som ökar efterfrågan på bostäder:

• Ompröva amorteringskravet och skuldkvotstaket.

• Förändra bolånetaket som stänger ute unga och förstagångsköpare.

• Stärk incitamenten för kommunerna att ta fram mark för byggande av enfamiljshus, en bostadsform som de flesta vill ha.

TMF Trähus efterlyser både en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse och beslut här och nu.