Widar Norrköping upplevde en förutsättningsskapande dag på måndagen. Bygget av den så kallade Kardonbanan till Händelö frigör mark för bygget av den nya stambanan Ostlänken i Norrköpings centrala delar. Kardonbanans fem kilometer, varav 1, 5 kilometer dubbelspår möjliggör nämligen flytten av godsbangården från centrala staden och ut till Malmölandet.

Hemerycksalen på Louis de Geer var välfylld med infrastrukturpersoner från när och fjärran på måndagsförmiddagen. Senare på dagen åkte hela gruppen ut till Pampushamnen för en symbolisk första rälsläggning. Jag var där.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon beskrev satsningarna i Norrköping som ett nationellt intresse. Hamnen, järnvägen, vägarna och flygplatsen skapar tillsammans en transportpolitisk styrka som få andra städer kan matcha i Europa. Enligt en färsk rapport som Trafikverket redogjorde för där i Hemerycksalen kan det möjligen vara så att Norrköping har skapat sig bäst förutsättningar av alla som en modern och klimatsmart plats för godshantering.

Anläggningsbranschen för stora projekt är starkt internationaliserad. Företaget som ska bygga Kardonbanan kommer från Spanien. Rover Alcisa är ett stort familjeföretag som framförallt är specialiserade på hamnar. Ägaren Alfredo Rodríguez var på plats med sin Sverigechef Antonio Daban och affärschefen Luis Bellera. Kardonbanan är deras första projekt i Sverige.

Underleverantörer och enstaka medarbetare i Kardonbanebygget kommer säkerligen att komma från bland annat Norrköping, Finland, Syrien och Linköping. Vare sig spanska eller östgötska lär dock vara det dominerande språket på arbetsplatserna. ”Engelska brukar bli den vanliga kompromissen”, berättade en tjänsteman från Trafikverket.

Lena Erixon berättade att anläggningsbranschen har ett mycket stort behov av att rekrytera kompetens; uppemot 20 000 årsarbetare under varje år det närmaste dryga decenniet. Trafikverkets språkkrav på invandrade anläggningsingenjörer är flytande engelska; svenskan får hämtas in efter vägen.

Det här är en högtidsdag för Norrköping därför att vi vet vad förbättrade kommunikationer betyder för samhällsutvecklingen i stort, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth sa som det var: ”Det här är Sverigebygget på riktigt”, sa Eneroth. Så är det.