Widar I Sävsjö och på en ort i Västsverige har socialdemokratiska partimedlemmar spridit grova lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna. Lögnerna har distribuerats på arabiska och ingen i de respektive små partiorganisationerna har sannolikt förstått vad som pågått. Vilket inte ursäktar det inträffade.

Flera partier har vid upprepade tillfällen fått lida offentlig nesa för sin naiva iver att rekrytera medlemmar och lokalpolitiker från invandrargrupper med stor representation i Sverige.

För Miljöpartiet är det väl snarast ideologin som spökar. Partiet har sina rötter i multikulturismen och har därför ofta blundat för även högt uppsatta medlemmars konstiga attityder till exempel gentemot kvinnor och extremister.

För Centerpartiet handlar det nog främst om försök att komma undan den ständigt återkommande mediekritiken om att det finns få utomeuropeiska personer högt upp på deras vallistor. Därför slinker det lätt in märkliga nämndemän och extremistkopplade riksdagskandidater.

För S är saken mer krass. En icke föraktlig del av partiets valmanskår utgörs av invandrade människor. Att få in fler invandrare i ruljangsen är i mångt och mycket en fortsättning på partiets tradition av att varva sina listor. S har kort sagt inte insett allvaret med de nya typer av kulturella skillnader som kommer med stor invandring från Mellanöstern och Afrika.

Juno Blom har en lång bakgrund som utredare i hedersvåldsrelaterade frågor vid Länsstyrelsen i Östergötland. Denna höst debuterar hon även som riksdagskandidat för Liberalerna i Östergötland. Enligt Juno Blom är översättningar – inte minst från svenska och till arabiska - alltid en högriskverksamhet.

”Särskilt när vi vänder oss till barn och ungdomar för att berätta om deras rättigheter är det helt avgörande att orden bli helt rätt översatta. Under alla år jag har varit med om att beställa översättningar så har det nästan aldrig blivit rätt. Felen är särskilt frekventa när det gäller sådant som flickors och kvinnors rätt till sin egen sexualitet; inom och utanför äktenskapet”, berättade Juno Blom för mig när vi talades vid häromdagen.

Juno Blom arbetade i en statlig grupp med hög språkkompetens. Felöversättningarna avslöjades därför. Politiska partier befinner sig i helt andra verkligheter. De är lätta byten för den som vill sprida hatpropaganda.