Widar Alla politiska partier har stora satsningar på polisen i sina budgetar och program. Att vilja göra något för att förstärka polismyndigheten är därför sannolikt inte särskilt röstknipande i det kommande valet. Den stora klyftan mellan teoretiska löften och den praktiska verkligheten gör också att det finns mycket starka skäl att syna partiernas förslag på hur förbättringarna ska kunna genomföras. Både S och M - och säkerligen fler av partierna - lovar till exempel 10 000 fler polisanställda inom ett antal år. Samtidigt står idag många platser tomma på polisutbildningarna. Hur ska den trenden brytas och vändas till fullsatta polisutbildningar runt om i landet? Vilket är vad som krävs om de politiska ledarnas ord ska tas på allvar. 10 000 fler polisanställda om 7-8 år kräver kvalificerade utbildningsinsatser i en omfattning som i vart fall är dubbelt så stor som höstterminsintagningen i år då knappt 700 personer började på polishögskolorna.

Polis är ett krävande yrke som kräver lämplighet, kunskap och omdöme. Ingen är hjälpt av "fuskande politiker" som tänjer på begreppet "polisanställda" på otillbörliga sätt. Det vill till att hålla ögonen på vad som händer och sker. I krislägen kan det lätt bli lite vad som helst; vilket utvecklingen i en annan krisbransch - invandrartäta grundskolor - visar. Tidningen Dagens Samhälle berättade nyligen om en rapport från Stockholm från förra året där rektorer från skolor med en massa extraresurser och extrapengar uppgav att en del skolor "har haft mycket personal utan tydlig koppling till undervisningen." Det har östs in människor på skolorna och politiker har kunnat tala om att "antalet vuxna" på skolorna har ökat kraftigt. Medan kunskapsresultaten fortsätter nedåt.

Polismyndigheten behöver inte "anställda" vilka som helst. Polisen behöver poliser. Och det är inte alarmistiskt att hävda att det är bråttom. Ett exempel: På söndagskvällen medverkade Gränspolischefen Patrik Engström i SVT: Agenda. I en intervju med programledaren Anders Holmberg framkom med otäck tydlighet att polisen inte alls räcker till för den kärnstatliga uppgiften att bevaka inre och yttre gräns och/eller att se till att människor utan rätt att vistas i Sverige också lämnar landet.

Så partierna behöver upp till bevis. Säg inte bara vad ni vill. Berätta hur det ska gå till.