Debatt I en rapport från Huawei, presenteras svenskarnas syn på och inställning till artificiell intelligens. De allra flesta är positiva till AI och man tror att tekniken kommer att förbättra och utveckla samhället. Samtidigt var det många som inte kände till vad AI står för och tyckte att den nya tekniken är skrämmande. Redan idag använder vi AI inom flera områden, t ex inom industrin där robotar gör en hel del arbetsuppgifter. Men AI kommer att användas allt mer inom områden som bygger på mycket kunskap där man behöver besvara och hitta lösningar på komplexa frågeställningar. Detta innebär att vi kommer att se stora förändringar inom områden så som hälso- och sjukvård, skola och arbete. Flertalet forskare tror att vi kommer att gå ifrån ett fokus på yrkesinriktning och till en framtid där arbetsmarknaden kommer att efterfråga individer med bred kunskap. Vad kommer det att innebära för oss som arbetare och vilka framtida yrkesval kommer våra barn att ställas inför? Vilka jobb kommer att försvinna och vilka nya kommer att skapas? Vilka förändringar behövs inom utbildningssystemet för att rusta oss för ett nytt sätt att arbeta? Ett nytt sätt där vi arbetar tillsammans MED datorer. I sin trendrapport om 2018 skriver analysföretaget Kairos Future att ”den som inte hoppar på ai-tåget riskerar en snabb men plågsam död på perrongen”. För att kunna hoppa på tåget och inte dö på perrongen har vi som politiker ett stort ansvar. Hur kan vi använda den nya teknikens möjligheter för att möta välfärdens utmaningar är för mig en prioriterad fråga i valrörelsen. Vill ni andra hoppa med på tåget?