Debatt Genom import av foder bidrar den svenska köttindustrin till skövling av värdefulla ekosystem i andra länder. Nyligen släppte WWF rapporten "Appetite for Destruction" som visar att animaliekonsumtionen är huvudorsaken till den dramatiskt minskande biologiska mångfalden i världen. Foderodlingar och betesmarker kräver ständigt mer mark och tränger undan livsutrymmet för världens vilda djur. Sojaproduktion för foder beräknas öka med 80 procent till 2050, vilket kan leda till en ekologisk katastrof med avseende på biologisk mångfald. Den effektiva lösningen för att komma tillrätta med matens klimatpåverkan är att byta ut kött mot bönor. Enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet är det 40 gånger bättre för klimatet att servera bönor än nötkött. Köttnationalism är ett otyg som skadar hälsan och miljön. Kommunal verksamhet har ett ansvar att främja allmänintresset. Kommunerna bör därför införa vegonorm.