Widar Lars Stjernkvist är regelbundet återkommande krönikör i Borås Tidning. I sin senaste spalt (7 februari) kommenterar Stjernkvist med märkbar uppskattning initiativet mot tiggeri som kommunledningen i Eskilstuna har tagit fram. Eskilstuna styra av en koalition mellan socialdemokrater, moderater och centerpartister.

Jimmy Jansson (S) är kommunstyrelsens ordförande och något av en yngre variant av Lars Stjernkvist; det vill säga begåvad med betydande grader av självtänkeri, politisk varseblivning och av insikter om att om gränser ska kunna flyttas så behöver de först passeras då och då. Stjernkvist är numera förvisso en profilerad kommunstyrelseordförande i Norrköping.

Hans bakgrund som partisekreterare för S innebär dock att han har ett antal informella band med dagens styrande socialdemokrater i riket. Hans bakgrund och moral är också av det slaget att han aldrig skulle göra något som han tror skulle skada socialdemokratin. Stjernkvists starka stöd för Eskilstunas initiativ mot tiggeriet bör därför tolkas som om partiledningen inom S skulle uppskatta att kunna lansera några egna och hållbara reformer mot tiggeriet.

Mer att läsa: En Löfven för tiggarna.

Jimmy Jansson och hans kommunlednings förslag är att ändra i de lokala ordningsföreskrifterna så att "passiv pengainsamling" - som tiggeri heter på kommunspråk - blir något som kräver tillstånd av polisen. I förslaget som kommer att behandlas av fullmäktige senare i år pekas ett antal geografiska områden ut. Eskilstuna Centrum, ett antal handelsområden och området runt Mälarsjukhuset nämns som exempel.

I förslaget till ny lydelse i ordningsföreskrifterna skriver politikerna: "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 stycket i ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande."

Mer att läsa: S ska inte vara rädda för SD.

Eskilstunapolitikerna har lagt ner mycket möda på att noga motivera sina förslag utifrån skrivningar i Ordningslagen. Det är klokt. När fullmäktige väl tagit förslaget så kommer Länsstyrelsen att överpröva saken. Andra kommuner har inte klarat den prövningen. Jimmy Janssons tillståndsmodell borde i mina ögon ha bättre chanser. Blir det stopp även för Eskilstuna i Länsstyrelsen så kan nog inte Stefan Löfven undvika att föreslå lagändringar. Det utbredda tiggeriet är ett allvarligt samhällsproblem på många olika sätt.