I Folkbladet den 16 december undrar Sophia Jarl (M) varför Liberalerna försvarar den politik som förts under tidigare år. Samtidigt ägnar hon stora delar av texten åt frågor som är aktuella idag. Som ett parti i en styrande majoritet är man med och tar ansvar, i såväl med som motgångar.

Men även i opposition finns ett ansvar. De flesta beslut som under mandatperioden tagits i utbildningsnämnden har M stått bakom. Dagen innan utbildningsnämnden skulle fatta beslut om internbudget bjöd Moderaterna in till en pressträff där ett förslag inför internbudgeten presenterades. På nämnden dagen efter fanns inte längre något förslag, utan istället yrkade M på återremiss. Att en återremiss innebär att programpriserna till friskolor inte kan fastställas var inget som bekymrade M.

Sophia Jarl anser att det är märkligt när Olle Johansson (S) och Fredrik Franzén (L) uttalar att det är kommunfullmäktige som fastställer de ekonomiska ramarna. Jag delar inte den uppfattningen eftersom det är precis så det är. Nämnden har därefter att förhålla sig till de ramar som KF fastställer.

Sophia Jarl avslutar med att majoritetens företrädare bör försöka förstå intentionen i moderaternas förslag.

Frågan är om ens M förstår detta, eftersom de den ena dagen presenterar ett förslag som redan dagen efter lyser med sin frånvaro. För mig framstår det som tydligt att Sophia Jarl driver en skolpolitik utanför nämnden, som inte ligger i paritet med den som M driver i nämnden.