Debatt Vi på landsbygden har tröttnat på att likt pojken på söndagsskolans sparbössa stå och buga, medan regeringen välvilligt stoppar en slant i bössan. Samtidigt som man via inrikes kolonialism berövar landsbygden sin möjlighet att försörja sig själva. Sluta med detta – låt oss i stället behålla de värden som skapas på landsbygden.

Sverige är till stora delar täckt av skog. När denna växer genereras en värdeökning som vid avverkningen till största delen hamnar i statens ficka i form av allmän skatt och moms. Allt som växer på våra åkrar och ängar hanteras likadant. Malm från våra gruvor, stentäkter och torv som bildats under miljontals år skall beskattas och momsbeläggas när den bryts.

Energin från alla våra älvar och vindkraftverk är belagd med energiskatt och moms. Inget av dessa skatter hamnar i regionen – inte ens fastighetsskatten - trots att kraftverket ligger där det gör.

Ni har infört ett styrelseskick, som innebär att all landsbygd och alla småorter har slagits samman med intilliggande större ort. Detta har fått landsbygdsbefolkningen att komma i demokratiskt underläge vid all kommunal prioritering. Nedlagda skolor och försämrad service till följd – samtidigt som vi skall betala samma kommunalskatt som tätorten.

Ni har tagit ifrån oss arbetstillfällen genom att öppna upp alla gränser för konkurrens från lågprisländerna – samtidigt som administration och byråkrati förlagd till storstäderna är undantaget för all sådan konkurrens.

Ni höjer våra drivmedelskostnader, samtidigt som ni gynnar kollektivt åkande i tätorterna.

Sluta ge oss allmosor för att stadsborna skall ha service, när de åker till sina sommarstugor. Ge oss en hederlig chans att klara oss själva!