Widar Rättegången mot Drottninggatemördaren Rakhmat Akilov beräknas pågå in i maj månad. Den utdragna rättegången är nödvändig inte minst på grund av det mycket stora antalet brottsoffer. Utöver de fem människor som Akilov mördade finns det uppemot 150 människor som direkt drabbats och skadats av dådet. Den ovanligt utsträckta brottsplatsen - Akilov körde lastbilen i över en kilometer på gågatan - innebär också en stor och resurskrävande prövning för utredarna i målet.

Rättegången kommer att bli en prövning för många enskilda människor. Framförallt tänker jag på de direkt utsatta och anhöriga till offren som nu tvingas gå igenom förloppet ännu en gång; sekund för sekund, meter för meter. Hur som helst så är den rättsliga och noggranna och offentliga prövningen av Akilovs mördande nödvändigt. Rättsstaten behöver vara som starkast och genomskinligast när den prövas hårt.

Det är dock inte bara enskilda människors känslor och upplevelser som är på tapeten. Den stora utmaningen för rättegången är att den verkligen prövar Akilovs skuld på ett förutsättningslöst sätt. Utan några jämförelser i övrigt så har vi nyligen erfarit hur snett det kan gå när åklagare och försvarare - staten och den åtalade - förenas i önskningar om att och hur den åtalade ska dömas. Domarna för mord mot Sture Bergvall - Thomas Quick - visar hur det kan fara iväg när sans och balans får ge vika även i de högt kvalificerade och högutbildade kretsar som bemannar domstolsväsendet. "Alla" - inklusive presskåren - ville döma Quick för mord. Och då blev det så. Och sen gick det som det gick.

Vi har ett motsvarande läge i den rättegång mot Akilov som nu inletts. "Alla" - Akilov, åklagaren, politiken och pressen - förefaller förenas i önskemålet om att framställa och döma Akilov som en tolvtaggarsterrorist. Av vad som hittills framkommit så är Akilovs koppling till terroristlagen att han säger sig ha haft uppsåtet att genom sina mord tvinga Sverige att inte sända trupper mot IS. Jag hoppas på en stenhård bevisprövning av det påståendet. Sverige ska inte bjuda en simpel mördare på terrorismfjädrar.