Widar Hans-Gustaf - HG kallad - Wessberg är en politisk tänkare av ett ganska rart slag. Han har gjort långa och gedigna insatser i Försvarsmakten, på Industriförbundet och inom politiken. Han har några månader kvar på uppdraget som Sveriges ledamot i EU: s revisionsmyndighet och som förhandlingsperson i utredningen "Sverigeförhandlingen" för nya höghastighetståg.

I november 2007 trädde HG Wessberg in i rollen som statssekreterare och chefordningsman i Reinfeldts alliansregering. Regeringens krishantering var svajig. Kyssar vid fel tillfällen ledde fram till ifrågasättanden av kompetensen och erfarenheten i staben närmast runt statsministern. Det var kort sagt lite oredigt på Rosenbad.

I en fin liten intervju med Wessberg av Maja Aase i tidningen Karriär (3 mars 2016) berättas historien om hur Reinfeldt frankt presenterade den nyrekryterade statssekreteraren med orden "Det här är HG. Han gillar Nato och kärnkraft."

Mer att läsa: Rörelserna före ett val.

Häromdagen hade jag nöjet att lyssna på HG Wessberg när han talade på ett seminarium i tidskriften Axess regi i Stockholm. Temat för hans framträdande var "Den stora oredan" och tolkningen var fri huruvida temat främst omfattade Moderaterna eller den parlamentariska situationen i stort. M tycks i och för sig ha repat sig rejält. I söndagens Sifo i GP är M återigen mer än dubbelt så stora som C. Samtidigt visar Sifo - M 23, S 30 och SD 15 procent - att treblocksläget är här för att stanna under överskådlig tid.

HG Wessbergs slutsats är att även kommande regeringar kommer att vara minoritetsregeringar. Att regera i minoritet är något helt annat än att styra i majoritet. Vilket statsministerkandidaterna Kristersson och Löfven behöver ta till sig på ett mer djupt sätt, sa HG.

Två egenskaper är särskilt viktiga för att minoritetsregerandet ska fungera bra för Sverige. 1. Statsministern ska våga avgå. 2. Statsministern ska våga utlysa nyval. Det är kloka råd. Den statsminister som inte vågar avgå i ett skarpt läge kommer att bli nermald och handlingsförlamad. Den statsminister som inte vågar riskera makten i ett nyval i ett låst läge har snart ingen makt kvar. En grundlagsändring krävs. Efter ett nyval ska mandatperioden börja om. Annars krävs inget mer än ledande politiker som förstår vad de håller på med och i vilka tider de verkar.