Widar Sverige är ett hyfsat bra och välfungerande invandringsland för människor som kommer hit med färdigheter och/eller utbildningar som gör att de utan några större mankemang kan gå ut på de ordinarie arbetsmarknaderna. För övriga invandrare - det vill säga de allra flesta - är Sverige däremot ett tämligen uselt invandringsland.

Usligheten framkommer med sällan skådad pregnans i den nya rapporten "Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap" från Entreprenörskapsforum.

Författarna av rapporten - bland andra Johan Eklund som är vd på Entreprenörskapsforum och professor vid Blekinge tekniska högskola och Lars Calmfors som bland annat är ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, visar med klar forskarkyla på hur landet ligger.

Människor från Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia och så kallade statslösa personer utgör 65 procent av de cirka 350 000 asylsökanden som kommit till Sverige under de tre senaste åren. Mellan 31 procent (Irak) och 58 procent (Somalia) har endast någon form av förgymnasial utbildning med sig i bagaget. (Bland inrikes födda är andelen 10 procent.) Läget förvärras av att de färdigheter och yrkeserfarenheter som många bär med sig ofta är oanvändbara i Sverige.

Mer att läsa: Som om Åkesson inte fanns.

Calmfors och Eklund varnar för polariseringen mellan till exempel förespråkare för "enkla jobb", lägre "minimilöner" och utbildningssatsningar. Allt - och mer därtill - behövs sannolikt om den tudelade arbetsmarknadens stora problem skall kunna lindras.

I Entreprenörskapsforums många tabeller framstår i övertydlig glans vårt usliga läge som invandringsland för lågutbildade människor med ursprung utanför OECD; det vill säga utanför den västliga industrialiserade världen.

Inget annat (OECD) land har så sammanpressade löner från mitten av skalan och ner till lägsta lön. I inget annat land påverkar utbildning lönen så lite som i Sverige. Knappt något land har så få "enkla jobb" utan utbildningskrav på arbetsmarknaden. I knappt något annat land är välfärdsstaten så generös mot icke arbetande invandrare som i Sverige.

Det är uppenbart att allt inte kan förbli vid det gamla om Sverige ska spotta upp sig som invandringsland. Vilket vi verkligen behöver. Spotta upp oss alltså.