Debatt Trots all kunskap och goda råd är det inte ovanligt med saftsoppor och sötade måltidsdrycker inom vård, skola och omsorg. Vi får in berättelser om helfabrikatpiroger på barncanceravdelningarna, lite isbergssallad som enda grönsak i hemtjänstens matlådor och sötat bröd som vana till frukost på förskolorna. Den offentliga maten bör ses som ett hälsoverktyg och en utbildningsinsats. Annars riskerar vi att orsaka stort personligt lidande och belasta samhället med skenande kostnader kopplade till en ökning av bl.a. cancer.

Våra tre krav:

1. Höj kompetensen inom hälso- och sjukvården så att bättre råd kring hälsosamma levnadsvanor kan ges.

2. Instifta en kontrollfunktion likt den som är kopplad till livsmedelshygien, men kopplad till näringsriktighet.

3. Inrätta likt skollagen lagkrav på matens näringsriktighet inom vård och omsorg.