Debatt Svar till signaturen Mona Karlsson Finspång den 27 februari.

Hur skattepengar ska användas är en politisk fråga, men i våra händer är ansvarsfullhet en avgörande parameter. Vi utvärderar kontinuerligt våra linjer och turer och planerar så att de styr mot de politiska målen. Kollektivtrafiken kan inte och har heller inte som mål att tillgodose varje medborgares resebehov i varje stund, utan vi försöker avväga olika intressen utifrån de resurser vi har.

Resande till och från Lotorp kan åka med linje 417 som har 7 turer i vardera riktningen till och från Finspång. Motsvarande för Sonstorp är 12 turer varje vardag. Vi ser i dagsläget inget behov av att införa någon servicelinje till dessa orter då antalet turer i nuvarande linjetrafik motsvarar det resandeunderlag som finns.