Debatt De närmaste dagarna kommer alla brukare av Norrköpings hemtjänst erbjudas att byta utförare av hemtjänsten, 7 vinstdrivande företag finns med från starten; men man behöver inte välja någon av dessa. Gör man inget aktivt val så fortsätter Norrköpings kommun att vara den som levererar servicen även i fortsättningen. Det riktiga valet gör du 2018. Då kan rösta bort Socialdemokraterna och alla andra borgerliga partier som haft som främsta uppgift att sätta företagens möjlighet till etableringsfrihet och vinst i första rummet.

Vi anser inte att det är företagens intresse som ska komma först, utan våra gamla. Vi är envisa, vi vill förbättra hemtjänsten och det vill vi göra genom ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen och inte ett som skapar kaos och försämrar kvaliteten som Kvartetten med S i spetsen gör i Norrköping. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel.

Privatisering av hemtjänsten blir i särklass det största sveket av Socialdemokraterna gentemot sina väljare i Norrköping, de blev lovade inför valet 2014 ” Att en valfrihetsreform utan fri etableringsrätt genomförs i hela kommunen" (Framtidskontrakt, socialdemokraternas valprogram i Norrköping 2014), ett löfte de bryter nu genom att tillåta fri etableringsrätt för företagen.

Tidigare brukade Lars Stjernkvist och andra socialdemokrater i Norrköping vara stolta över att alla undersköterskor hade rätt att arbeta heltid om de ville och hade rätt att slippa delade turer. Det var verkligen bra rättigheter för alla de som utför detta tuffa och oerhört viktigt arbete. Det kommer nu inte att gälla de anställda i de privata vårdföretagen för de kan köpa bort de rättigheterna. Det betyder att deltidsarbete och splittrade arbetspass kommer att bli vardag igen efter årsskiftet. De privata företagen kommer helt enkelt att slippa det som är dyrt och svårt inom hemtjänsten. Dom kommer också att tillåtas dumpa arbetsvillkoren för att öka sina vinster. Kostnaderna och svårigheterna kommer att öka för den kvarvarande kommunala hemtjänsten.

Vad som behövs för att garantera omsorgen i hemtjänst och på äldreboenden är fler anställda med högre löner, bättre arbetstider och mer inflytande över arbetet samt lugn och ro.

Det kan absolut inte Norrköpingskvartetten leverera.