Debatt När vi nu har gjort en vecka av 2018, så är det inte ett dussinår vilket som helst som inleds. 2018 avgör på flera områden vilket Sverige vi får för lång tid framöver. Jag tänker konkret på fyra områden:

Klimatet. I samma ögonblick som champagnekorkarna flyger i luften och det nya året börjar, träder klimatlagen, det klimatpolitiska ramverket och klimatmålen i kraft. De är världens mest ambitiösa; till år 2030 ska klimatpåverkan i transportsektorn ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010 och år 2045 ska Sveriges klimatpåverkan vara nettonoll. Men ännu mer imponerande är att sju av riksdagens åtta partier står bakom målet – när det verkligen gäller, lyfter sig politiken och skapar den långsiktiga trygghet som näringslivet behöver för att satsa grönt! Men inget parti har ännu en politik som pekar mot att målen uppfylls; här behövs ökade ambitioner från alla håll.

Migrationen. Allt fler människor tvingas på flykt i världen, idag lever 65,6 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse, klimatförändringar och fattigdom. Det finns mer arbete framför oss än bakom oss, men världen har börjat vakna. Klimatdriven migration har äntligen uppmärksammats som den framtida ödesfråga den oundvikligen kommer att bli. I EU närmar vi oss äntligen en gemensam asylstrategi och Sverige kommer nästa år ta emot dubbelt så många kvotflyktingar som tidigare. Vägen till en värld av rörelsefrihet är lång, men vi går in i 2018 med ny vind seglen!

Integration. Regeringen har föreslagit att vissa ensamkommande unga ska få stanna, men flera av oppositionspartierna är kritiska till denna form av ”partiell amnesti” och hur frågan landar är ännu oklart. I grunden är det ändå positivt att vi för första gången på flera år ser förslag som välkomnar fler till Sverige.

Invandrare kommer behöva ta större eget ansvar för att etablera sig på arbetsmarknaden efter årsskiftet, men att övervältra ansvaret räcker inte - det måste också finnas rimliga förutsättningar att hitta jobb. Tanken om snabbspår är en sådan möjlighet som hittills inte levererat vad vi hoppats. Vad kan vi göra bättre för att få nyanlända i arbete? Här vill vi se kreativa, öppna förslag från alla håll!

Arbetsmarknaden. Regeringens stora arbetsmarknadsutredning går in i sitt slutskede, och alla är överens om att något är grundläggande fel med den myndighet som har i uppgift att få folk i arbete. Ska den reformeras och i så fall hur - eller ska den rentav läggas ner, och vad ska i så fall komma i dess ställe?

Digitaliseringen. Sverige begåvas den första september 2018 med en ny myndighet, Digitaliseringsmyndigheten, som ska ge oss bättre samordning och mer framåtanda i e-frågorna. Nya dataskyddsregler, GDPR, träder i kraft, och omställningen till robotisering och automatisering ökar ytterligare.

Alla dessa frågor blir viktiga för valrörelsen, där Sverige den 9 september röstar fram en ny regering och en ny nationell politisk inriktning för de kommande åren. Det är en valrörelse vi längtar efter, med politik- och policysamtal på varje torg och runt varje bord, men också en som oroar. Hur blir det med fake news? Hur sakfrågeinriktad kan vi hålla valrörelsen? Kan andan av samförstånd som präglat delar av klimat- och migrationsdebatten överleva en valrörelse där mycket står på spel?

I denna kontext blir tankesmedjorna extra viktiga, och det är glädjande att Fores 2018 har den mest omfattande verksamheten någonsin. Vi vill bli bättre brobyggare än någonsin, mellan politiken, näringslivet och forskningen. Därför förstärker vi vår forskarsatsning, med en forskare på vart och ett av Fores program, lägger mer tid på våra möten med politiken - både offentliga och mer underhand - och stärker våra nätverk 2030-sekretariatet och Uppdrag: Integration. Med Fores Nord i Umeå, Väst i Göteborg och Syd i Malmö håller vi också Stockholmsfixeringen stången. Mer konkret så skärps klimatarbetet med nya resurser för att svara upp mot efterfrågan på policyförslag för effektiva utsläppsminskningar, vi blir nod för arbetet med framtidens arbetsförmedling, för bostäder och byggande, för bättre integration och för att utnyttja digitaliseringens potential.