Debatt Den norska regeringen har nu meddelat att pälsfarmning i Norge ska förbjudas. Till år 2025 ska de sista farmerna vara avvecklade. Sverige kan och bör gå samma väg.

Sverige borde vara ledande inom djurrättsfrågor. Men bilden av oss som ett djurvänligt land stämmer tyvärr inte. Många länder har nått längre än oss och förbjudit pälsfarmer. Under 2017 har också Tjeckien och Tyskland fattat beslut om att stänga ner pälsfarmerna.

Sverige har en djurskyddslag som reglerar hur djur som hålls i fångenskap av människan ska behandlas. Djurskyddslagen säger att ”djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”, samt att ”djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Men det är fortfarande tillåtet med pälsfarmer i Sverige trots att det är uppenbart att den verksamheten inte lever upp till djurskyddslagen.

Även om djurskyddslagen skulle följas, vilket inte är fallet idag, är grundproblemet att djuren i den nuvarande lagstiftningen inte tillskrivs rättigheten till sina egna liv.

”Djurskyddsregler för icke-mänskliga djur skyddar inte djuren, de bara reglerar sättet på vilket vi kränker icke-mänskliga djur” sa Steven Wise, grundare Nonhuman Rights Project, på Vegovision i Stockholm, 2017.

Dessvärre lever många människor i Sverige i villfarelsen att eftersom vi har en djurskyddslag så har djuren det bra. Detta är inte sant.

Under minkarnas korta liv hålls de i små burar och upplever mycket stress och lidande. De kan inte utföra sina naturliga beteenden. I Sverige säljs också päls från många vilda djur som fångats i fällor och gått en plågsam död till mötes. Då det finns fullgoda alternativ till att äta och klä sig väl utan att döda djur kan pälsfarmning inte sägas vara något annat än ett onödigt lidande.

Djurens parti vill ha ett förbud mot pälsfarmning i Sverige, förbud mot försäljning av pälsprodukter i Sverige och att Sverige ska verka för att pälsförsäljning och pälsfarmning ska förbjudas på EU-nivå. Därför behövs Djurens parti i riksdagen 2018. Det är fullt möjligt. I Nederländerna utökade förra året vårt systerparti, Partij voor de Dieren, sina platser i parlamentet från två till fem platser.