Debatt I snabb takt utvecklas MOOC: s, det vill säga digital distansundervisning som använder artificiell intelligens (AI). Tiotals miljoner människor världen runt har redan gått dessa kurser och kvaliteten är så bra att MOOC: s används regelbundet i ordinarie undervisning i flera länder. Inom några få år kommer AI var så utvecklad att den analyserar en individs intressen, svagheter och styrkor, värderingar och känslor, bästa inlärningsmetod, humör, utbildningsbehov etcetera. Det innebär att MOOC: s kommer att leverera överlägset effektiv individanpassad utbildning. Om inte det svenska utbildningssystemet kraftigt reformeras så kommer det inte att överleva. Dessutom förändras sannolikt tyngdpunkten på utbildningsprogram från fakta- och beräkningsinriktade till alltmer utveckling av inre färdigheter såsom helhetsseende, kritisk analys och konfliktlösningsförmåga. Nog borde politiker uppdatera sig på sin omvärld och hjälpa till så att Sverige blir en ledande nation inom ett nytt utbildningssystem.