Widar Undersöknings- och analysföretaget Novus har nyligen publicerat listan över vilka frågor som de svenska medborgarna anser vara viktigast i politiken. En kvartett problemområden skapar en lucka till de övriga på listan. Sjukvård, Invandring/integration, Skola/utbildning och Lag och ordning är det som medborgarna rankar högst.

Frågekomplex som till exempel "Landets ekonomi" och "Jobb/sysselsättning" hamnar betydligt längre ner på listan. I en demokrati har medborgarna/väljarna alltid rätt oavsett vad partier och makthavare kan tänkas ha för uppfattningar om rangordningen. Därför är det självklart så att alla partier med minsta ambition att kunna bli en del av nästa regering gör allt vad de kan för att anpassa sitt politikutbud till medborgarnas prioriteringar. Anpassningen till medborgarnas uppfattningar innebär alls inte några konstigheter; partierna avkrävs inte något större krumbuktande för att komma i fas med uppdragsgivarna.

De fyra toppfrågorna är dessutom kommunicerande kärl med varandra på många sätt. Den gemensamma nämnaren är en mångårigt misskött invandringspolitik som nu sätter extraordinärt stort tryck på flera vitala samhällsområden som sjukvård, skola och rättsstaten.

Det är hopp- och förtroendeingivande att både Moderaterna och Socialdemokraterna så tydligt har markerat att de gör politiska omprioriteringar i linje med medborgarnas uppfattningar. S och M närmar sig nu tillsammans också 60 procent - enligt senaste SCB - av väljarsympatierna. Det finns därmed ett tydligt fundament för vettig politik i riksdagen. Vilket säkerligen kommer att gynna svenskt politiskt beslutsfattande under lång tid framöver. Vilket är mycket angeläget. Listan från Novus indikerar nämligen ett isärglidande Sverige som steg för steg behöver föras mer samman igen.

Ett isärglidande tecken är att "Jobb/sysselsättning" rankas väldigt lågt i Novus undersökning. Detta till trots av att arbetslösheten är katastrofalt hög i invandrarleden. Denna arbetslöshet bedöms dock uppenbarligen inte främst vara ett arbetsmarknadsproblem utan sorteras in under etiketten "Invandring/integration." I längden bör detta förändras. Arbetslöshet bör ses som arbetslöshet oavsett vem som drabbas av arbetslöshet. Politikerna har möjligheten att rätta till detta isärglidande problem.