Stig-Björn När nu valrörelsen börjat blir oberoende borgerliga tidningar mer borgerligt beroende. Nu ska bilden sättas av att sossar är maktfullkomliga pampar - och borgarna dygdiga frihetskämpar.

Som Dagens Nyheter när de skriver om hur den rödgröna regeringen flyttat ut statliga myndigheter: ”Nästan alla myndigheter går till S-styrda kommuner”.

Fast av artikeln framgår att flera kommuner har samlingsstyre där även borgerliga partier är med. För att inte tala om platser som Sorsele, vilka styrs av en koalition av V, C, M och KD. DN missar att misstänkliggöra att regeringen givit dem ett statligt servicekontor, trots att den politiska sammansättningen där verkar oerhört skum.

Riktlinjerna för utlokaliseringarna har varit en kartläggning av den statliga närvaron i landet, gjord av Statskontoret, en rationell och vederhäftig analysmyndighet som tjänat staten sedan Gustav Vasas dagar.

Flera av omlokaliseringarna är logiska. Polarforskarna flyttas från Djurgården till Luleå. De får längre till Gröna Lund men närmre till isen. Hela Statistiska Centralbyrån flyttas till Örebro, där de redan har det mesta av sin verksamhet.

Om det funnits en ambition att gynna partivänner hade exempelvis inte Gävle fått en utlokalisering. Där har nämligen en Allianskoalition tagit över makten från socialdemokraterna som styrt kommunen i sedan hedenhös.

Att regeringen slängde detta köttben i truten på sina politiska motståndare i Gävle, som dessutom pekats ut som en provryttare för samverkan mellan Alliansen och SD, tyder inte på några större partitaktiska överväganden.

Ska regeringen kritiseras för något så är det möjligtvis att de genom att flytta myndigheter agerar som gamla tiders sågverkspatroner. Men samtidigt bör även offentliganställda finna sig i att verksamheten är flexibel, att staten ska vara dynamisk och följa med sin tid. Inte vara gjuten i betong.

Kanske borde regeringen mer ha betonat att kommuner som tar emot myndigheter också själva bör sprida sina verksamheter på motsvarande sätt inom sitt eget område.

Vi kan också konstatera att Allianspartierna varit med på dessa utflyttningar. Och i kommuner som fått statliga verksamheter – där är de borgerliga också positiva. Även när sossar styr deras kommun.