Widar Rättsstatens underkapacitet i allmänhet och bristen på poliser i yttre tjänst i synnerhet är nutidens tyngsta inrikespolitiska problem. Hur den nya regeringen formerar sig i dessa frågor kommer att ha stor betydelse för tryggheten, säkerheten och sammanhållningen i vårt land. Bara under de senaste dagarna har poliser misshandlats när de ingripit mot våldsamma gäng på offentliga platser. På ett badhus i Borås misshandlades en polis av flera kriminella 13–15-åringar. På Resecentrum i Skövde misshandlades poliser av en grupp kända kriminella i 30-årsåldern.

Vid båda tillfällena uppträdde gängen hotfullt och spred rädsla och skräck omkring sig. Poliser tillkallades och ingrep för att återställa ordningen. Men mobben tog över.

Vad jag har sett har vare sig rikspolischefen Anders Thornberg eller justitieminister Morgan Johansson reagerat på att poliser i tjänst misshandlats. Vilket till stora delar säkerligen beror på det oklara politiska läget där den sittande expeditionsregeringen och därmed Morgan Johansson saknar auktoritet.

Mer att läsa: Dramatiskt skifte öppnar för staten.

Sådana händelser som de i Skövde och Borås förvärrar situationen för en redan hårt utsatt rättsstat. Sanna Rayman är en respekterad och sällan överdriftsrelaterad kolumnist i Expressen. Häromdagen konstaterade hon att ”var och varannan håla har idag ”storstadsproblem”.

Framförallt är det unga människors miljöer i stora som små städer som präglas alltmer av hot, våld och droger. Anmälningarna mot hot och våld i skolan har fördubblats på bara fem år. Ungdomar rör sig också mer än andra ute på gator och torg på kvällarna, nyttjar kollektivtrafiken, besöker badhus och fritidsgårdar och bibliotek. Ungdomar behöver skydd och trygghet; utöver vad de allra flesta får av föräldrar och andra trygga vuxna i sin närhet. På sista raden är det enbart en fungerande rättsstat och närvarande poliser som kan sätta de avgörande normerna mot våld, hot och övergrepp. I många fall är också gärningsmännen mycket unga.

Sverige tycks stå vidöppet och naket mot unga kriminella. De kan gå och komma som de vill. Även efter att de misshandlat poliser i tjänst. Frustrationen bland rättsstatens medarbetare är stor och begriplig.

Nästa regering behöver ha ett starkt fokus på reformer av rättsstatens bemanning, lagar och resurser.