Carolina Nilsson: Lärare riskerar psykisk kollaps.

"Det är två lärare på en skola utanför Norrköping som gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Där kan man läsa om en skolsituation som fullständigt urartat, vilket gjort att lärarna nu riskerar en psykisk kollaps.

Enligt anmälan handlar det om en elev som stör de andra eleverna så pass mycket att lärarna inte kan utföra sin roll som just lärare. Eleven har en resurs, men det hjälps inte, menar lärarna. Eleven svär och stör i klassrummet och när hen blir utvisad, tillsammans med sin resurs, fortsätter hen att störa utifrån korridoren. Allt detta har skett under en tid och gör det omöjligt för lärarna att undervisa. Detta har lett till stress, frustration och sömnsvårigheter. Risk för sjukskrivning i närtid föreligger, enligt lärarna."

Åsa Hanell: Sexofredad på båt.

"Flera vittnen styrker kvinnans berättelse om att mannen varit kraftigt berusad och inför andra personer frågat henne efter ett toalettbesök om hon hade torkat sitt underliv med handen. Han ska också vid upprepade tillfällen frågat om hon legat med andra namngivna personer och har hotat kvinnan genom att säga att han skulle slänga av henne från båten om hon inte följde med till hans hytt och lämnade ”pissprov”. Förutom att riskera att bli kastad överbord hotades hon även med att hon inte skulle ha något jobb kvar om hon inte gjorde som överstyrman sa. Kvinnan övertalades efter att hon gjort en anmälan om sexuella trakasserier att skriva på en tystnadsförbindelse av sin arbetsgivare."