Henrik Jonsson: Vårdcentral får kritik av Ivo.

"En vårdcentral i Norrköping får kritik av Ivo för bristfällig behandling av en person som visade sig ha hjärtsvikt. Det var 2017 som en person vid ett flertal tillfällen besökte en vårdcentral i Norrköping efter att ha haft problem med hosta och andningssvårigheter. Patienten ordinerades luftrörsvidgande läkemedel, men trots behandlingen kvarstod problemen. Det visade sig senare att patienten led av hjärtsvikt.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot vårdcentralen. Ivo menar att vården och behandlingen var bristfällig och inte levde upp till kravet på god kvalitet. De ställer sig framför allt frågande till varför inte patientens blodtryck kontrollerades, då detta tidigare bedömts som en risk hos patienten.

Widar Andersson: Det här med andras pengar.

"Det som kommit fram om förbunden Byggnads, Transport och Ledarna är ingen lisa för själen. Det är något med ”andras pengar” som ställer till det för många av oss. Är avståndet till de där andra som betalar för alltihop tillräckligt långt så kan det gå riktigt illa. Moral, självdistans och normal försiktighet av sorten ”vakta din rygg”, riskerar att falla bort från medvetandet.

De nu aktuella granskningarna i Aftonbladet väcker minnen från de politikerskandaler som var mer vanliga för några decennier sedan. Då var det kontokorten som lade några extra verst mellan väljare och valda. På många håll i landet rullade vassa och uthålliga reportrar upp märkliga och smått absurda och solkiga miljöer."