Widar Andersson: Uselt tal om uselt val.

"Enligt Dagens Nyheters alltmer bombastiska och i sin världsfrånvändhet kultursidesliknande ledarsida så vore ett extraval en "usel utväg" som säkert skulle leda till att "väljarnas förtroende för det politiska systemet skulle få sig en knäck." (7/1) Dessbättre tycks inte väljarna hålla med. Enligt en Demoskopundersökning i Expressen (7/1) anser en majoritet av de tillfrågade (39 procent) att ett extraval är att föredra. De båda kända regeringsalternativen Löfven och Kristersson har betydligt sämre stöd. (31 respektive 30 procent) Att betrakta ett omtag med väljarna som en "usel utväg" är i grunden ett uttryck för det slags elitism som redan givit förtroendet för det "politiska systemet en knäck."

Susanna Beskow Norgren: Friskolan flyttar till Dragsgatan.

"Till sommaren 2019 flyttar Nordic International School till Dragsgatan 7, cirka 600 meter från skolans nuvarande lokaler på Kvarngatan. Det här innebär att man inte går vidare med lokaliseringen i Smedby utan lokalerna på Dragsgatan kommer vara skolans långsiktiga lokalisering. I pressmeddelandet anger man flera anledningar till att man väljer att omlokalisera skolan till Dragsgatan: Utemiljön är väsentligt bättre. Det kommer att iordningställas en skolgård i direkt anslutning till skolan och det finns även grönområden i skolans absoluta närområde. Matsal och specialsalar finns i skolan vilket gör att man kan utnyttja skoldagen mer effektivt."