Stefan Arrelid Anders Wennerblad Lotta Lanne Cecilia Ambjörn Göran Esbjörnsson Gustav Knutsson: Ändra kurs i Norrköping! (Debattinlägg)

"Kommunen godkänner detaljplaner på åkermark på löpande band och vill nu lösa in delar av Björnsnäs värdefulla jordbruksmark för exploatering. Naturskyddsföreningen anser att detta är mycket olämpligt. Klimatförändringarna påverkar odlingsmöjligheterna för miljarder människor bland annat genom havsnivåhöjning och ökenutbredning. Det är allvarligt att värdefull åkermark dessutom går förlorad till väg- och husbyggen. Mer folk, minskade odlingsbara ytor och lägre skördar leder till livsmedelsbrist. Har man väl byggt på åkermark så är den förstörd för alltid."

Widar Andersson: Skyll inte allt på ormen.

"Sverker Wadstein har tagit till sig, utvecklat och anpassat en modell för livs- och självförståelse som kallas för "Dramatriangeln". Kort sagt kretsar allt kring tre roller i triangeln: Förövare, Räddare och Offer. Vi glider ut och in i de här rollernas fram - och baksidor i våra relationer av olika slag. De två tyngsta läsarterna och lärdomarna i Wadsteins Drama är: 1. Läran om hur konflikter hålls vid (evigt) liv. 2. Läran om konsten att kliva ut ur Dramat. Det är denna konst som är konsten att vara vuxen. Politiken erbjuder som allt annat mänskligt sin egen variant av Dramatriangeln. Den som ger sig in i leken får leken tåla; så lär oss det gamla ordspråket."