Henrik Jonsson: Dyrt och krävande med specialkost.

"Antalet elever som äter specialkost i skolan blir allt fler. Något som både är kostsamt och krävande för kommunen.

– Det är ett problem, säger Ingrid Kalm, chef för kostenheten.

I början av 2000-talet var det ungefär tio procent av eleverna i Norrköping som hade specialkost i skolan. I dag är det dubbelt så många, ungefär 20 procent, alltså var femte elev, som har det och som av olika anledningar inte äter den vanliga maten. Det kan handla om att de inte tål den eller att de inte äter en viss typ av mat på grund av religiösa eller etiska skäl."

Susanna Beskow Norgren: Elev slog personal.

"En elev som inte ville följa med fritidshemmet på utflykt slog till en personal så hårt att resultatet blev hjärnskakning.

Händelsen, som inträffade nu i oktober i en kommun i östra Östergötland, är anmäld till Arbetsmiljöverket. I anmälan till Arbetsmiljöverket, om fysiskt våld, sammanfattas händelsen så här: "En grupp på fritidshemmet skulle gå till skogen. En elev ville inte följa med. En personal pratade med honom och försökte få honom att gå med. Hon tog i armen för att gå med honom. Han slog då ett hårt slag som träffade på tinningen, han drog även bort en hårtuss. Personalen blev chockad, kräktes och hade ont i huvudet. Hon åkte till akuten och där konstaterades hjärnskakning. Hon är nu sjukskriven och är skakad, ljud- och ljuskänslig."