Magnus Johansson: Hur ställer sig alliansen till S invit?

"En helt ny situation råder i Finspångs kommun när det inte längre finns någon rödgrön majoritet. "Ett intressant läge", säger Inge Jacobsson (M). Efter att ha dominerat i massor av år minskade Socialdemokraterna i Finspång med över sju procentenheter i kommunvalet. Det innebär att S, V och MP inte längre har majoritet i kommunen. S har öppnat för att skapa samarbeten med allianspartierna för att bilda majoritet.

– Det är ett väldigt osäkert läge, både på riks - och kommunnivå. Vi vill avvakta det slutgiltiga resultatet. Men det vi kan se är att S gör ett riktigt katastrofval och tappar mycket i flera distrikt. I exempelvis Rejmyre tappar S hela 12–13 procentenheter. Både S och MP har tappat mandat till Sverigedemokraterna, säger Inge Jacobsson."

Mikael Grip/Börje Gavér: Efter tappet söker S ny majoritet.

"– Vi har gjort allt vi kan för att förklara vår politik. Men det handlar säkert om ett missnöje och då väljer en del Sverigedemokraterna. Man ska heller inte glömma att Socialdemokraterna fortfarande är starkare i Finspång än på riksnivå, säger Ulrika Jeansson. Direkt efter valdagen fortsatte vardagen med ordinarie kommunstyrelsesammanträde.

Efter par veckor efter valdagen kommer länsstyrelsen att meddela det slutgiltiga valresultatet. Den 17 oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige. Nämnder och styrelser väljs i december. Deras mandatperiod börjar 1 januari 2019.