Gunilla Hellberg: Svenskan måste behövas. (Debattartikel)

"Replik till Olle Johansson (13/6). Du behöver inte förorda att barnen i många av Norrköpings skolor och förskolor prioriterar sitt hemspråk, det är en naturlig process. Arabiska är idag ett majoritetsspråk i många av våra kommunala verksamheter som till exempel skolan och förskolan. Barnen väljer naturligtvis att fortsätta prata sitt modersmål, det är lättast och det blir mest naturligt. Vad jag reagerar på är att man från skolpolitiskt håll inte har någon strategi för hur vi som arbetar i skolan ska få eleverna att välja svenska som sitt vardagsspråk och samtalsspråk på raster och i klassrummet när de pratar med varandra. Vi kan vara hur duktiga pedagoger som helst men den här situationen löser vi inte på egen hand.

Widar Andersson: Här behövs hårda tag.

"Regering och myndigheter tycks vara som lamslagna inför vad som händer i skolan. Verksamheten vid ett antal kommunala grundskolor är sedan länge påfallande undermålig. Men utöver sedvanliga "projekt och satsningar" så sker inte särskilt mycket. Ungdomsskull efter ungdomskull lämnas vind för våg. Regeringen borde ge sig ut på utanförskapsjakt istället för att leka vänsterlekar inför valet. Stäng skolor som inte fungerar. Rekrytera in de bästa lärarlagen och rektorerna - gärna i samarbete med de stora utbildningsföretag som har de bästa skolorna - och ge dem maximalt med stöd och skydd för att vända på kuttingen."