Sören Boström: Olyckståget till Getå.

"För precis 100 år sedan, 1918, inträffade den fruktansvärda tågolyckan i Getå, då 42 människor omkom. I höst kommer olycksloket åter att passera Getå. – Det får inte bli något event, utan vi försöker uppmärksamma det här 100-årsminnet av den svåraste tågolyckan någonsin i Sverige, på ett värdigt sätt, säger Henrik Reuterdahl, chef för Tågtrafik vid Järnvägsmuseet i Gävle. 42 människor dog enligt vad man kom fram till.

Hur kommer ni att gå till väga?

– Måndagen den 1 oktober i år, är det på dagen 100 år sedan den här tragiska olyckan inträffade.

– Då uppmärksammar vi det här minnet genom att köra ett tåg, som kommer att dras av olycksloket F 1200, förbi själva olycksplatsen vid Getå. Tåget kommer att göra ett kort stopp vid själva olycksplatsen i Getå för en tyst minut, exakt klockan 19 då olyckan skedde."

Stig-Björn Ljunggren: Löfvens nygamla arbetslinje.

"Socialdemokraterna har återerövrat arbetslinjen. De säger att alla som kan ska arbeta, vilket är ett försök att åter anknyta till de folkliga dygderna om att vi ska äta vårt bröd i vårt anletes svett.

Så sent som förra valet andades partiet mer ”valfrihet” när det gäller den saken. Partiet menade att alla skulle ”ges möjligheter” till utbildning och jobb. Nu är det krav på att alla ska försörja sig efter förmåga om de vill få efter behov.

Det är en viktig markering mot vänstern, som istället tycker vi ska jobba mindre."