Susanna Beskow Norgren: Besked om Wildfire.

"Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden, hur känns det att detaljplanen vunnit laga kraft?

– Jag tycker att det känns bra. Det här är viktigt för Norrköping, en viktig satsning på turism, säger Kikki Liljeblad.

– Sedan har det varit många som har överklagat och som har hört av sig till mig och sagt att vi i kommunen har gjort fel. Då har jag varit väldigt tydlig och sagt att vi står för våra dokument och för de beslut som vi har tagit, sedan har vi överprövande myndigheter i Sverige, nu är det upp till dem att säga huruvida vi har rätt eller fel. Nu har de överprövande myndigheterna faktiskt sagt sitt."

Stig-Björn Ljunggren: Löfven i kungens fotspår?

"Socialdemokraterna har återerövrat arbetslinjen. De säger att alla som kan ska arbeta, vilket är ett försök att åter anknyta till de folkliga dygderna om att vi ska äta vårt bröd i vårt anletes svett. Så sent som förra valet andades partiet mer ”valfrihet” när det gäller den saken. Partiet menade att alla skulle ”ges möjligheter” till utbildning och jobb. Nu är det krav på att alla ska försörja sig efter förmåga om de vill få efter behov. Det är en viktig markering mot vänstern, som istället tycker vi ska jobba mindre. S arbetslinje skiljer sig också från den borgerliga, som ofta är mer moralistisk, men inte intresserade av lösningar. Socialdemokraterna anser att folk ska skaffa sig ett jobb – och näringslivet få den kraft de behöver."