Widar Andersson: Särskild relation med Siemens.

"Som så mycket i Finspång så är STAL-kören ett stycke levande stycke industrihistoria. Kören bildades 1962 vilket var samma år som Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL) började koncentrera all sin produktion till Finspång. Några år in på detta millennium köpte Siemens STAL – då med namnet Alstom Power – och STAL-kören har fortfarande en särskild relation till Siemens. Fast det var länge sedan som kören var knuten till företaget. Lise-Lotte Larsten blev medlem i STAL-kören 1982. ”Det året slutade grundaren Ville Walfridson som ledare i kören. Ledarskapet övertogs av Hans-Olof Eriksson som var lärare i Lotorp och aktiv i Musiksällskapet och Lotorps manskör. Hans-Olof fick med sig många från manskören och flera av oss som var kollegor till honom kom också med i kören vid den här tidpunkten”, berättade Lise-Lotte."

Susanna Beskow Norgren: Stugan mitt i stan ska säljas.

"Forsstéenska gården, byggd i mitten av 1700-talet, är en arbetarbostad som tillhört Holmen. Den lilla röda stugan ligger mitt i stan, vid Industrilandskapet och med höga nybyggda hus som granne. Hemslöjden som hyrt av kommunen är uppsagda till 31 januari nästa år, eftersom kommunen har beslutat att sälja huset. Några pengar hos kultur- och fritidsnämnden, vilket kanske skulle ha legat närmast till hands, för att ta över huset, finns inte. Huset som tidigare tillhört Norrevo ligger nu under mark- och exploatering."