Malin Perk: Var utomlands men fick pension.

"En person som är äldre än 65 år fick uppehållstillstånd i Sverige i juli 2014. En dryg månad senare lämnade hen landet och under de tre kommande åren har personen varit mer utomlands än i Sverige samtidigt som hen har fått pension – äldreförsörjningsstöd – från Sverige.

Enligt information från gränspolisen på Arlanda om vilka resor personen gjort till och från Sverige efter uppehållstillståndet har personen varit utomlands i två år och sex månader och i Sverige i nio månader.

– För att anses vara bosatt i Sverige ska man antas tillbringa minst ett år i Sverige och man måste tillbringa mer tid i Sverige än utomlands, skriver Pensionsmyndigheten som nu kräver pensionspengarna tillbaka.

Från augusti 2014 till november 2017 har personen fått 240 577 kronor som nu alltså måste betalas tillbaka."

Carolina Nilsson: Jensen startar inte till hösten.

"Jensen Education startar inte till hösten som utlovat. 70 elever står nu utan skola. Det var i fredags som eleverna fick beskedet via mail från skolans affärsområdeschef. Skolan skulle startas på Södra Promenaden 109, vilket är gamla Tingshuset. Men i mailet kan man läsa att det uppstått "fastighetsrelaterade komplikationer", som kommer att ta lång tid att lösa.

I stället för att starta till hösten 2018 räknar man nu med att dra igång verksamheten till hösten 2019 i stället. De elever som är antagna till årskurs sex och sju kommer att kunna behålla sin plats till hösten 2019.