Åsa Hanell/Carolina Nilsson: Fyra kommunbilar i brand.

"Under natten till fredagen brann fyra av kommunens bilar som stod parkerade på kommunhusets parkering och branden var oerhört nära att spridas till kommunhuset.

– Den här bilbranden skiljer sig från dem vi tidigare haft i Norrköping, även om vi ännu inte är helt klara över brandorsaken, säger Leif Hermansson, chef för grova brott vid Norrköpingspolisen. Att det skulle röra sig om ett försäkringsbedrägeri avfärdar dock polisen direkt. Under fredagen genomfördes en teknisk undersökning på plats, som förhoppningsvis ska ge några ledtrådar.

– Vi är mycket tacksamma ifall någon har sett eller hört något, säger Leif Hermansson.

Stefan Hagfeldt (M): LO slår alla bottenrekord. (Debattartikel)

"LO:s valfilm har slagit alla bottenrekord. Istället för att propagera om hur viktigt där att vara med i facket eller tala väl om socialdemokraterna så hittar LO på rena lögner om moderat politik. Ännu värre några förstamajtalare tog också upp samma tema. Frågan är hur lågt kan man falla? Objektiva statsvetare har också fördömt LO:s agerande. Det är inte horribelt överdrivna påståenden som tas upp utan det är den värsta form av smutskastning. LO påstår att om moderaterna kommer till makten kommer vi inte ha några fasta anställningar och ingen får bli sjuk. Undersköterskor och gruvarbetares löner kommer att sänkas med 30 procent."