Stefan Krakowski: Irriterande vit. (Krönika)

"Jag har upptäckt Feministiskt Initiativs nättidning Feministiskt Perspektiv. Det började med en titt i deras kalendarium. Vad sägs till exempel om kursen: ”Litteratur och vithetskritik”, där ”vithetskritiken sätter litteraturen i relation till kolonialism, rasism och motstånd genom att fokusera gestaltningen av fenomenet vithet”. Notera att en ljus hudfärg benämns som ett fenomen, som om man just gjort en banbrytande upptäckt som helst bör ställas ut på något museum till allmän beskådan. Det enda hindret skulle väl i så fall vara att majoritetsbefolkningen i Sverige faktiskt har ljus hy, irriterande nog. Om du är mer äventyrligt lagd kan du anmäla dig till kursen i Antirasistisk organisering där möjlighet ges till att ”utvecklas till en grym ledare i den antirasistiska rörelsen”. Här gäller det dock att skynda på med anmälan, antalet platser är begränsat."

Susanna Beskow Norgren: Nu öppnar nya vårdcentralen.

"Tillgängligheten, att patienten snabbt får hjälp, är något vårdcentralen nischar sig med. Om sjuksköterskan ser att det inte är en patient som är en akutpatient kan hon boka en tid, så man ändå får med sig en bokad tid direkt. Vårdcentralen har eget laboratorium för provtagning, en fotterapeut och BVC. Vi tar rulltrapporna upp till nästa plan, där det andra väntrummet finns, för bokade tider. Här uppe finns också fjorton undersökningsrum. Vårdcentralen ska fullt utbyggd kunna ha minst 10 000 listade patienter. Hittills har 1 400 listat sig här."