Carolina Nilsson: Pratas knappt svenska.

"Ett svek från samhällets sida". Det kallar Tünde Puskás, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, situationen när barn med annat modersmål än svenska inte får tillräckligt med möjligheter att lära sig svenska i förskolan. Vetandets värld i Sveriges Radio tog för några veckor sedan upp problematiken. Forskare varnar för att barn med annat modersmål inte får möjlighet att lära tillräckligt mycket svenska för att klara skolan. En förskollärare med 30 års erfarenhet på en kommunal förskola i Norrköping i yrket intervjuades "Här har till och med de barn med svenska som modersmål börjat prata arabiska", får lyssnarna höra.

– I femårsgruppen får vi lägga oss på en allt lägre nivå och jag är orolig för hur det kommer att gå för de här barnen i skolan, sade hon bland annat i inslaget."

Pär Andersson: Han blir ny klubbdirektör.

"Norrköping Dolphins har hittat sin nye klubbdirektör. Under måndagens presenterades Patrik Rosenlund som Lasse Johanssons efterträdare. "Det är fantastiskt smickrande och jag är oerhört stolt", säger Patrik i ett pressmeddelande. 51-åringen är ett bekant ansikte i Norrköpings basketkretsar. När Patrik Rosenlund i mitten av 1970-talet flyttade från Stockholm till Norrköping hittade han snabbt till Ektorpshallen där Hagebystjärnor som FranO´Hanlon och Bo "Bingo" Faleström snabbt fångade nykomlingens intresse.