Patrik Selsfors: Två år med Münchenflyg.

"Strax innan klockan två på måndagen hörs dämpade knallar i restaurangen på Norrköping Flygplats, det rör sig inte om något värre än korkar som öppnas på ett antal skumpaflaskor: München-linjen (driven av flygbolaget BMI) har nämligen varit igång i två år och detta ska firas. På plats finns ett 40-tal personer som blir hälsade välkomna av nye flygplatschefen Sten Norinder samt marknadschefen Bertil Skärblom.

– Vårt fokus nu är att öka passagerarantalet till och via München, det går åt rätt håll men än är inte alla plan fullsatta, där ska vi lägga vår största insats, säger Bertil Skärblom.

En annan sak som tas upp är den aktuella diskussionen om ökade miljökrav på flyget genom till exempel höjda skatter. Detta vill Bertil Skärblom ge lite perspektiv på."

Sarah Olsson: Miljonminus för kommunens skolor.

" Barn- och utbildningsnämndens budget för i år beräknas vara underfinansierad med över sju miljoner. Om pengarna inte tillsätts kan omfattande besparingar inom barn- och skolverksamheten behöva göras.

Enligt barn- och utbildningsnämndens budgetuträkning för 2018 är de underfinansierade med 7,25 miljoner kronor. Underfinansieringen beror bland annat på att ersättning för befolkningsökning utgår, att grundsärskolans lågstadium beräknas behöva ytterligare en lärare till hösten. Om underskottet kvarstår kan omfattande besparingar behöva göras inom barn- och utbildningsverksamheterna."