Susanna Beskow Norgren: Förslaget: Skolan rivs.

"Smedbyskolan är i så dåligt skick att den bör rivas. I väntan på att en ny skola byggs kan det bli en paviljongskola vid nya Smedby IP. Nu ska kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige ta ställning till förslaget.

Smedbyskolan uppfördes i mitten av 60-talet och är i dag en F-3-skola med fritidshem. Skolan, som består av sju byggnader, har under de senaste åren haft problem med innemiljön. Tanken var att renovera ett hus i taget, men det visade sig att skolbyggnaderna är i mycket sämre skick än man trott.

– Förslaget är att riva alltihop, säger Peter Tellman, lokalstrateg vid utbildningskontoret.

Förslaget är också att en paviljongskola etableras under en treårsperiod."

Mikael Grip: Företagare kritiserar kommunen.

"Motarbetade och besvikna. Att driva företag inom LOV, valfrihet i hemtjänst, har inte varit lätt i Finspång enligt två företagare.

– Det var bra i början. Men sedan blev det en omsvängning hos handläggarna och vi blev istället motarbetade. Det var ingen idé för oss att fortsätta i en kommun där vi inte var önskvärda, säger Anna Danielsbacka, vd för Extramamman & Ugglans hemhjälp AB.

– När vi lämnade Finspång så ville de flesta av våra kunder ha oss kvar. Så de anlitar oss numera privat utan inblandning av kommunen. Väljer kunden oss, så kommer det samma personal hela tiden istället för 80 olika, berättar Danielsbacka."