Widar Andersson: Blygheten för det svenska.

"En mycket intressant fråga handlar om varför frivilligheten misslyckades? Är de unga generationernas klena försvarsvilja helt enkelt en spegel av politikens långvariga blyghet för Sverige och det svenska? Mångkulturalismen har ersatt majoritetskulturen som officiell norm. Svenska uttryck som fana, nationalsång och klassiska kristna psalmer har svartmålats av identitetspolitiker. Den tidigare statsministern Reinfeldts ord om att det utöver ”barbariet” inte finns något riktigt ursvenskt har väl inte direkt varit en magnet som dragit ungdomen till kasernerna. Dåliga löner har säkert också haft betydelse för misslyckandet. Sådant går att ändra på."

Patrik Selsfors: En stund för minnen.

"Det var alltså på söndagen som beskedet kom att Erhard "Dallas" Mathiesen på lördagen avlidit 69 år gammal under ett besök i England där han hade delar av sin familj. Det handlar om en man som under åtminstone fyra decennier arbetat inom fritidssektorn i Norrköping och åtskilliga ungdomar har mött honom på Ektorps fritidsgård där han var föreståndare under en lång rad år.

Britt-Marie Hallberg tog över som föreståndare på Ektorp när "Dallas" Mathiesen gick i pension på hösten 2015 och hade mycket med honom att göra även under den tid då hon jobbade på Borgsmo fritidsgård.

– Det är en dämpad stämning här idag, här finns personal som jobbat mycket med honom och de är oerhört ledsna, berättar Britt-Marie Hallberg"