Åsa Hanell: Linda lämnar MP för SD.

"Linda Nilsson före detta. Koskinen, tidigare Miljöpartiets ordförande i Norrköping har bytt parti och är numer medlem i Sverigedemokraterna.

–  Linda, kommer efter dialog med gruppledaren för Sverigedemokraterna, att lämna alla sina politiska uppdrag som hon har genom MP och kommer att fortsätta vara politiskt aktiv men genom Sverigedemokraterna, skriver Darko Mamkovic, ordförande för Sverigedemokraterna i Norrköping. Linda Nilsson, som för många är känd som den frispråkiga kvinnan på Titans sportbar. Bland annat för att hon är kritisk till hur kommunen har behandlat den utbyggnad av uteservering som först beviljades, men senare avslogs."

Henrik Jonsson: Faran med att cykla onykter.

"Att ta cykeln hem efter en kväll på krogen är inte ovanligt – men det finns så klart risker. I en ny forskningsstudie har alkoholens roll vid dödsfall med cyklister kartlagts. Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som tittat närmare på det här med alkoholens roll vid dödsolyckor med cyklister. VTI har gjort en analys av Trafikverkets data över omkomna cyklister. Analysen omfattade 236 cyklister som omkommit 2006-2015 och ungefär elva procent av dem hade alkohol i blodet. Många av dem var dessutom kraftigt berusade. Medelkoncentrationen bland dem som varit alkoholpåverkade var nämligen 1,78 promille. Enligt studien tycks unga män som nattcyklar med alkohol i kroppen vara en riskgrupp, speciellt om de cyklar utan lyse.