Louise Åsenheim: Oppositionen:

"Det är ett stuprörstänk."

"Vad får det för konsekvenser för barn- och utbildningsnämnden i Söderköping om busskorten dras in för vissa gymnasieelever? Oppositionen anser att det skulle ha utretts innan beslut togs i samhällsbyggnadsnämnden. Det är besparingstider för samhällsbyggnadsnämnden som går mot ett underskott på 700 000 kronor, efter att ha fått fem miljoner kronor extra av kommunfullmäktige. Ett av förslagen för att spara är att dra in busskorten för de elever som har närmare än fem kilometer till skolan. Årsbiljetten kan också komma att göras om till läsårsbiljett, vilken i princip bara är giltig under dagtid på vardagar."

Susanna Beskow Norgren:

Affischpelare på tre platser.

"Kommunen nu satt upp tre affischpelare i stan. Bakgrunden är att det försvunnit affischeringsytor i Norrköping, för föreningar och andra, om evenemang och dylikt. Enligt Olof Carlsson, verksamhetschef vid tekniska kontoret, finns det ett gammalt medborgarförslag om bättring på den här fronten. Vänsterpartiet har också i en motion efterlyst fler affischeringsytor, för det fria kulturlivet. I byggboomens Norrköping har det försvunnit gamla plank som tidigare använts för affischering. Den som går förbi Stadsbiblioteket kan nu se en cylinder av trä med ett svart tak över, en av tre affischpelare som satts upp runt om i stan. – Det är tre nya platser: Norrtull, Skvallertorget och Söder tull, säger Olof Carlsson.