Carolina Nilsson:

Framtidstro på pappersbruket.

"För tio år sedan påbörjade Bravikens pappersbruk en stor omställning. Och med en förändrad produktionsmix, har företaget en positiv framtidsbild. 2004 stod tidningspapper för 75 procent, och telefonkatalogpapper för resterande delen, av Bravikens pappersbruks produktion. Men bruket, som är en del av Holmen Paper, har varit med om en del förändringar under de 13 åren som förlöpt. Minst sagt. I dag produceras inget papper till telefonkataloger alls, medan tidningspappret står för ungefär en fjärdedel av produktionen.

– Det var runt 2007 som vi märkte att efterfrågan på tidningspapper sjönk. Vi var tvungna att ställa om och dra nytta av färsk råvara, i stället för att blanda in returpapper, berättar Fredrik Holgersson, brukschef på Bravikens pappersbruk."

Magnus Johansson:

Coop: s vd lämnar efter fyra år.

"Efter att ha vänt en negativ utveckling till positiva resultat ska Coop Finspångs vd lämna sitt uppdrag. ”Min energi börjar ta slut", säger Thomas Lundh. Han tog över tjänsten som vd för Coop Finspång sommaren 2014.

– Jag var inte intresserad i första skedet. Det kändes som ett ”Mission impossible”. Jag har inte stannat upp sedan 1994, utan ständigt hoppat på nya jobb. Efter 31 maj ska jag ta hundra dagar ledigt och ägna mig åt sånt jag inte hunnit med, säger han.

– Den största utmaningen var att få hela personalstyrkan att förstå att detta är ett serviceyrke, säger Thomas Lundh."