Henrik Jonsson:

Manifestation för religionsfrihet.

"Med anledning av attackerna mot en synagoga i Göteborg och judiska begravningsplatsen i Malmö förra veckan hölls i kväll en mani­festation för tolerans och religions­frihet i Carl Johans park.

– Vi är här i dag för att säja nej till all antisemitism, all islamofobi och all rasism, säger Mensur Mustafic, Bosniska Islamiska Församlingen, som var en av talarna.

Ett hundratal åhörare var på plats i Carl Johans park i kväll för den manifestation som Liberalernas Reidar Svedahl bjudit in till. På plats fanns representanter från flera religiösa samfund, liksom samtliga politiska partier – inklusive Sverigedemokraterna. Ett beslut som kritiserades av Linda Snecker (V).

– När jag hör att Liberalerna bjudit SD hit går en liten bit sönder inom mig."

Widar Andersson:

Slagord är inte som politik.

"Att S med öppna ögon strävar efter att visa upp politiska tillkortakommanden som framgångar är än mer märkligt då vi betänker att regeringen på goda grunder kunde ha valt att istället bygga sin framtoning på de stora framsteg som gjorts i tunga majoritetsöverenskommelser i riksdagen. Pensioner, försvar, energi, finanspolitiskt ramverk, tidiga betyg är exempel - bland många andra - på samhällsområden där S visat upp god regeringsförmåga. Med tanke på det prekära parlamentariska läge som väntar S efter valet borde självklart all kraft läggas på samarbetspolitiken. Att istället betona konflikter och nederlag kommer bara att göra ont värre."