Widar Andersson:

Rättsstaten är i olag.

"Sexualbrott och attacker mot rättsstatens tjänstemän har väldigt höga straffvärden i det allmänna rättsmedvetandet och inom den seriösa politiken. Domarna i Göteborg och Stockholm visar att saker och ting befinner sig i allvarligt olag. Politiken behöver ta ett djupt omtag. Fittjafallet ger en känsla av att unga kvinnor är närmast rättslösa offer. Göteborgsfallet ger en känsla av att det vilar något "vardagsbrottsligt" över att gå till grova attacker mot poliser i tjänst."

Henrik Jonsson:

Öppnar för ny lösning i bussfrågan.

Situationen vid Vrinnevipark har väckt kraftiga reaktioner.

Nu ska kommunen och Östgötatrafiken diskutera frågan.

– Vi ska ha ett resonemang och se om det går att hitta en annan lösning, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden. Patrik Jönsson, rektor på Jönsbergska Idrottsskolan, uttryckte sin oro för situationen häromdagen. Tidigare har bekymrade föräldrar gjort detsamma. Efter Östgötatrafikens senaste förändringar i busstrafiken stannar inte längre bussarna till vid Vrinnevipark vilket gör att eleverna som går vid skolorna där tvingas kliva av på fel sida Gamla Övägen. De hänvisas att gå under vägen via en tunnel, men det blir en omväg. En stor mängd elever nu ta sig över Gamla Övägen till fots varje dag. Det finns inget övergångsställe där och många föräldrar oroas över att deras barn ska bli påkörda. Frågan har blivit en sådan het potatis att den nu ska lyftas på ett möte med Östgötatrafiken.